Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Source Code VTC A3k43

on 06/06/08, 05:16 pm
Source Code VTC
A3k43

Code:

VTC 5 :  rtsp://203.162.1.223:556/VTC5_05
VTC 10: rtmp://203.162.1.223:1935/live/vtc10
VTC 11: rtmp://203.162.1.223:1935/live/vtc11

Đấy là link thực của nó đấy. Tuy nhiên ko thể dùng WMP mà mở được đâu.
Muốn chèn 2 kênh này vào website thì tạo một site mới với nội dung như sau:

<DIV id=internettv style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 300px" align=center>
<OBJECT id=mpl height=300 width=350 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="10583"><PARAM NAME="_cy" VALUE="9790"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://vtc.com.vn/mediaplayer.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://vtc.com.vn/mediaplayer.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE="LT"><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowscriptAccess" VALUE="always"><PARAM NAME="Scale" VALUE="NoScale"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="true"></OBJECT></DIV>
<script src="http://vtc.com.vn/swfobject.js" type=text/javascript>
    </script>

<script>document.getElementById('internettv').innerHTML="Xem TV Online";
    </script>

<script type=text/javascript>var so = new SWFObject('http://vtc.com.vn/mediaplayer.swf','mpl','350','300','8');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addVariable('height','300');
so.addVariable('width','350');
so.addVariable('file','rtmp://203.162.1.223:1935/live/');
so.addVariable('id','vtc10');
so.addVariable('autostart','true');
so.write('internettv');
</script>

Thay cái vtc10 thành vtc11 để mở kênh vtc11
Demo: [url]http://12a2vb.info/#Truyen_Hinh2,VTC10[/url]

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Source Code VTC A3k43

on 06/06/08, 05:38 pm
Cái này mới đúng

Code:
   
<div id="internettv" align="center" style="width: 444; height: 436">
      <object id="mpl" height="429" width="423" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">

        <param NAME="_cx" VALUE="10848">
        <param NAME="_cy" VALUE="9790">
        <param NAME="FlashVars" VALUE>
        <param NAME="Movie" VALUE="mediaplayer.swf">
        <param NAME="Src" VALUE="mediaplayer.swf">
        <param NAME="WMode" VALUE="Window">
        <param NAME="Play" VALUE="0">
        <param NAME="Loop" VALUE="-1">
        <param NAME="Quality" VALUE="High">

        <param NAME="SAlign" VALUE="LT">
        <param NAME="Menu" VALUE="-1">
        <param NAME="Base" VALUE>
        <param NAME="AllowscriptAccess" VALUE="always">
        <param NAME="Scale" VALUE="NoScale">
        <param NAME="DeviceFont" VALUE="0">
        <param NAME="EmbedMovie" VALUE="0">
        <param NAME="BGColor" VALUE>
        <param NAME="SWRemote" VALUE>

        <param NAME="MovieData" VALUE>
        <param NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1">
        <param NAME="Profile" VALUE="0">
        <param NAME="ProfileAddress" VALUE>
        <param NAME="ProfilePort" VALUE="0">
        <param NAME="AllowNetworking" VALUE="all">
        <param NAME="AllowFullScreen" VALUE="true">
      </object>
    </div>

    <script src="swfobject.js" type="text/javascript">
    </script>

    <script>document.getElementById('internettv').innerHTML="A3k43";
    </script>
   
    <script type="text/javascript">var so = new SWFObject('mediaplayer.swf','mpl','429','423','8');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addVariable('height','429');
so.addVariable('width','423');
so.addVariable('file','rtmp://203.162.1.223:1935/live/');
so.addVariable('id','vtc10');
so.addVariable('autostart','true');
so.write('internettv');
    </script>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết