Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Source code Tìm kiếm của google A3k43

on 09/06/08, 04:14 pm
Source code Tìm kiếm của google A3k43

Code:
<form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom"  target="_blank">
  <table bgcolor="#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
      <tr><td><a href="http://www.google.com.vn/custom/" target="_blank"><img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="absmiddle"></a>
          </td>
      <td><input type="text" name="q" size="25" maxlength="150" value="">
          <input type="submit" name="btnG" value="Tìm kiếm">
          <input type="hidden" name="domains" value="a3k43.clubme.net"><br>
          <input type="radio" name="sitesearch" value="">Khắp nơi
          <input type="radio" name="sitesearch" value="a3k43.clubme.net" checked>Trên A3k43
      </td>
      </tr>
  </table>
</form>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Source code Tìm kiếm của google A3k43

on 09/06/08, 04:42 pm
Code:
<!-- Search Google -->
<center>
<form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">
<table bgcolor="#ffffff">
<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
<a href="http://www.google.com.vn/">
<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a>
<label for="sbi" style="display: none">Cần tìm gì ? Gõ vào nhanh !</label>
<input type="text" name="q" size="31" maxlength="250" value="" id="sbi"></input>
<label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label>
<input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input>
<input type="hidden" name="client" value="pub-4828267509108874"></input>
<input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="oe" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#FFFFFF;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:31;LW:100;L:http://viboma.com/sacroyant/pic/logo5.jpg;S:http://viboma.com/sacroyant/pic/logo5.jpg;LP:1;FORID:1"></input>
<input type="hidden" name="hl" value="vi"></input>
</td></tr></table>
</form>
</center>
<!-- Search Google -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Source code Tìm kiếm của google A3k43

on 09/06/08, 04:45 pm
Code:
<!-- Search Google -->
<center>
<form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">
<table bgcolor="#ffffff">
<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
<a href="http://www.google.com.vn/">
<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a>
<label for="sbi" style="display: none">Cần tìm gì ? Gõ vào nhanh !</label>
<input type="text" name="q" size="31" maxlength="250" value="" id="sbi"></input>
<label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label>
<input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input>
<input type="hidden" name="client" value="pub-4828267509108874"></input>
<input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="oe" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#FFFFFF;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:31;LW:100;L:http://viboma.com/sacroyant/pic/logo5.jpg;S:http://viboma.com/sacroyant/pic/logo5.jpg;LP:1;FORID:1"></input>
<input type="hidden" name="hl" value="vi"></input><br><center>
<input type="radio" name="sitesearch" value="">Khắp nơi
<input type="radio" name="sitesearch" value="a3k43.clubme.net" checked>Trên A3k43</center>
</td></tr></table>
</form>
</center>
<!-- Search Google -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Source code Tìm kiếm của google A3k43

on 09/06/08, 07:55 pm
Code:
<form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom"  target="_blank">
<table bgcolor="#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding=”0″ border="0">
<tr>
<td><a href="http://www.google.com.vn/custom/" target="_blank"><img src="http://www.google.com.vn/logos/Logo_40wht.gif"

border="0" alt="Google" align="absmiddle"></a></td>
<td>
<input type="text" name="q" size="25" maxlength="255" value="">
<input type="submit" name="btnG" value="Tìm kiếm">
<input type="hidden" name="cof" value="L:http://www.benhvientinhoc.com/dd/img/banner_bvth.jpg;

LW:900;LH:150;AH:center;GL:1;BGC:#FFFFFF;
T:#000000;GALT:#0000FF;GIMP:#CC0000;GFNT:#999900;LC:#3366CC;

ALC:#00CCFF;VLC:#9900FF;">
<input type="hidden" name="domains" value="www.benhvientinhoc.com/dd/">
<br>
<input type="radio" name="sitesearch" value="">
www
<input type="radio" name="sitesearch" value="www.benhvientinhoc.com/dd/" checked>
www.benhvientinhoc.com
</td></tr></table>
</form>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Source code Tìm kiếm của google A3k43

on 28/07/08, 10:45 pm
Code:
<!-- Search Google -->
<center>
<form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom" target="_top">
<table bgcolor="#ffffff">
<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
<a href="http://www.google.com/">
<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a>
<input type="text" name="q" size="50" maxlength="255" value=""></input>
<input type="submit" name="sa" value="Search"></input>
<input type="hidden" name="client" value="pub-1710694852538675"></input>
<input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="oe" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH :center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000F F;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;"></input>
<input type="hidden" name="hl" value="vi"></input>
</td></tr></table>
</form>
</center>
<!-- Search Google -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Sponsored content

Icon Re: Source code Tìm kiếm của google A3k43

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết