Share
Go down
Professional
Tổng số bài gửi : 341
Điểm kinh nghiệm : 478
Điểm thưởng : 38
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 07/01/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Thanh menu....

on 24/06/08, 12:17 pm
Code:
<!--THANH MENU CHUYEN DONG-->
<script>
if (!document.layers)
document.write('<div id="divStayTopLeft" style="position:absolute">')
</script>

<layer id="divStayTopLeft">

                                  <!--CHINH SUA CHI TIẾTMENU-->

<table border="1" width="100" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFCC">
      <p align="center"><b><font size="2">Thực đơn đây!</font></b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF">
      <p align="left">
      <a href="http://a3k43.clubme.net"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Trang chủ</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/faq.htm"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Trợ giúp</span></a><br>
      <a href="http://www.google.com.vn/custom?hl=vi&cof=&domains=a3k43.clubme.net&q=a3k43&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&sitesearch=a3k43.clubme.net&meta="><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Tìm kiếm</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/memberlist.forum"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Thành viên</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/msg.forum?folder=inbox"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Tin nhắn</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/search.forum?search_id=unanswered"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Xem bài mới</span></a><br>
      <a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Ảnh lớp</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f6/"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Chat - Nhật ký</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/login.forum?connexion"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Đăng nhập</span></a><br>
        </td>
  </tr>
</table>
                        <!--KET THUC CHINH SUA CHIT TIẾT MENU-->

</layer>


<script type="text/javascript">

/*
Floating Menu script-  Roy Whittle (http://www.javascript-fx.com/)
script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/
This notice must stay intact for use
*/

//Enter "frombottom" or "fromtop"
var verticalpos="frombottom"

if (!document.layers)
document.write('</div>')

function JSFX_FloatTopDiv()
{
  var startX = 3,
  startY = 250;
  var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
  var d = document;
  function ml(id)
  {
      var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
      if(d.layers)el.style=el;
      el.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
      el.x = startX;
      if (verticalpos=="fromtop")
      el.y = startY;
      else{
      el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
      el.y -= startY;
      }
      return el;
  }
  window.stayTopLeft=function()
  {
      if (verticalpos=="fromtop"){
      var pY = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
      ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
      }
      else{
      var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
      ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
      }
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
      setTimeout("stayTopLeft()", 10);
  }
  ftlObj = ml("divStayTopLeft");
  stayTopLeft();
}
JSFX_FloatTopDiv();
</script>
<script language=Javascript>
<!-- fall script Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript

var isNetscape6=false;
if (navigator.appName == "Netscape" && parseFloat(navigator.appVersion) >= 5)
isNetscape6=true;

/*
This script has been disabled for
Netscape 6 due to ugly scrollbar
activety. Could probably be fixed
with a clipped container div but
can't be bothered.
*/

if (!isNetscape6){
num=7; //Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use!
stopafter=99999999; //seconds!


//Pre-load images!
pics=new Array("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif");
load=new Array();
for(i=0; i < pics.length; i++){
 load[i]=new Image();
 load[i].src=pics[i];
}
stopafter*=1000;
timer=null;
y=new Array();
x=new Array();
s=new Array();
s1=new Array();
s2=new Array();
if (document.layers){
 for (i=0; i < num; i++){
 randomleaf = pics[Math.floor(Math.random()*pics.length)];
 document.write("<LAYER NAME='leaf"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+randomleaf+"></LAYER>");

 }
}
if (document.all){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
 for (i=0; i < num; i++){
 randomleaf = pics[Math.floor(Math.random()*pics.length)];
 document.write('<img id="leaf'+i+'" src="'+randomleaf+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px">');
 }
 document.write('</div></div>');
}
if (!document.all&&!document.layers){
 for (i=0; i < num; i++){
 randomleaf = pics[Math.floor(Math.random()*pics.length)];
 document.write("<div id='leaf"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px'><img src="+randomleaf+"></div>");
 }
}
inih=(document.all)?window.document.body.clientHeight:window.innerHeight-100;
iniw=(document.all)?window.document.body.clientWidth:window.innerWidth-100;
for (i=0; i < num; i++){                                                               
 y[i]=Math.round(Math.random()*inih);
 x[i]=Math.round(Math.random()*iniw);
 s[i]=Math.random()*5+3;
 s1[i]=0;
 s2[i]=Math.random()*0.1+0.05;
}
function fall(){
h=(document.all)?window.document.body.clientHeight:window.innerHeight;
w=(document.all)?window.document.body.clientWidth:window.innerWidth;
scy=(document.all)?document.body.scrollTop:window.pageYOffset;
scx=(document.all)?document.body.scrollLeft:window.pageXOffset;
for (i=0; i < num; i++){
sy=s[i]*Math.sin(90*Math.PI/180);
sx=s[i]*Math.cos(s1[i]);
y[i]+=sy;
x[i]+=sx;
if (y[i] > h){
 y[i]=-60;
 x[i]=Math.round(Math.random()*w);
 s[i]=Math.random()*5+3;
}
s1[i]+=s2[i];
if (document.layers){
 document.layers["leaf"+i].left=x[i];
 document.layers["leaf"+i].top=y[i]+scy;
}
else{
 document.getElementById("leaf"+i).style.left=x[i];
 document.getElementById("leaf"+i).style.top=y[i]+scy;
}
}
timer=setTimeout('fall()',20);
}
fall();

function dsbl(){
for (i=0; i < num; i++){
 if (document.layers)
 document.layers["leaf"+i].visibility="hide";
 else
 document.getElementById("leaf"+i).style.visibility="hidden";
}
clearTimeout(timer);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);
}
//-->
</script>
<!--THANH MENU CHUYEN DONG-->

_________________
Missing you... rose

Member
Tổng số bài gửi : 2
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Đến từ : ha noi
Ngày tham gia : 28/06/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Thanh menu....

on 28/06/08, 08:35 am
Cho mình hỏi chút cái code trên cho vào phần nào

Display / Homepage / Generalities

hay là

Modules / HTLM
Professional
Tổng số bài gửi : 341
Điểm kinh nghiệm : 478
Điểm thưởng : 38
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 07/01/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Thanh menu....

on 28/06/08, 05:42 pm
visaoyeu đã viết:Cho mình hỏi chút cái code trên cho vào phần nào

Display / Homepage / Generalities

hay là

Modules / HTLM

cái đầu tiên ý bạn à...

Display / Homepage / Generalities

nhưng chỉ bản phpBB2 mới được thôi...

_________________
Missing you... rose

Member
Tổng số bài gửi : 2
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Đến từ : ha noi
Ngày tham gia : 28/06/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Thanh menu....

on 29/06/08, 09:15 pm
mình làm phpBB 2 mà

à còn 1 số CODE hay trong chuyên mục này đều cho vào đó nốt à
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: Thanh menu....

on 29/06/08, 10:26 pm
Ai đây :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

_________________

avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: Thanh menu....

on 29/06/08, 10:30 pm
Ai đây :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

_________________

Professional
Tổng số bài gửi : 341
Điểm kinh nghiệm : 478
Điểm thưởng : 38
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 07/01/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Thanh menu....

on 06/07/08, 12:23 am
visaoyeu đã viết:mình làm phpBB 2 mà

à còn 1 số CODE hay trong chuyên mục này đều cho vào đó nốt à

Ừ đúng vậy bạn à...

_________________
Missing you... rose

Sponsored content

Icon Re: Thanh menu....

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết