Share
Go down
avatar
Member
Tổng số bài gửi : 15
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Đến từ : Trường THPT Ngô Gia Tự- Từ Sơn- Bắc Ninh
Ngày tham gia : 26/07/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 15/02/09, 10:08 pm
chy. gai' iE^u kUa? em

vE^` v0*y' l0ng` dA^t'- byNk` yE^n chi. nHe'

2h..phút.ngày..16-12-2006- ngày chi. ra đi

chi. dY r0^y`...eM nHo*' vA` thu*0*ng chi. lA(m'

chi. n0y' j` nHy? chi. hU*a' vS eM tEk' nAo` k0n` nH0*' k0 chi....

chi. n0y' eM nA` eM trai iu quy' nhA^t'.

chi. n0y' eM nA` nG chi. wAn tA^m l0 lA(ng' nhA^t'.

chi. n0y' chi. sE~ s0^ng' dE^? ba0? vE^. eM, sE~ nA` ch0^~ dU*a. ch0 eM

chi. sE~ cHo eM 1gd hP, c0' p0^' c0' mE iE^U thu*0*ng eM.

vA` chi. dA~ n0y' nE^u' chi. k0 k0n` nU*a~ tHy` eM c~ sE~ phAi? s0^ng' thA^t. t0^t'...

tA^t' kA?...tA^t' kA? n~ l0*i` d0' nA` chi. nA` chi. n0y' rA...vA^y. mA` sa0 chi. h0k lAm` dk nHu* n~ j` chi. n0y'

tAi. sa0 bH chi. dY nHu* tEk'

chi. n0y' dy...chi. trA? l0*y` eM dY c0' dk k0 chi....1 lA^n` th0^y...m0*? ma(t' rA vA` n0y' voi eM 1 kA^u th0^y...eM xYn chi.da^y' c0' dk k0...

nA` eM sai....

nA` eM k0 t0^t'...

nA` eM k0 fAi? eM trai ng0an...

nA` eM lUk trK' dA~ k0 k0y tr0ng. chi.

nA` tAi. eM...tAi. eM tA^t' kA?...

nUk...

eM xYn chi. dA^y'

1 lA^n` th0^y ch0 eM lAm` lAi. dk k0 chi....

eM dAu lA(m' chi. 0*y

chi. hU*a' sE~ 0*? pE^n eM mA`...

chi.....

tAi. sa0 chi. k0 n0y'...

eM bYk lAm` sa0 dA^Y...

tU*` h sE~ k0 k0n` aI hAT' ch0 eM nGhe nU*a~...

sE~ k0 k0n` aI thU*c' dE^m dE^? chUk eM ngAy` m0*y' vUi vE? nU*a~...

sE~ k0 k0n` aI mA(ng' eM m0^y~ kHy eM dY ch0*y vE^` mu0^n...

sE~ k0 k0n` aI 0*? pE^n eM, kh0c' kUng` eM, pUn` kUng` eM nU*a~...

+)y r0^y` chi. 0*y...chi. dY thA^t. r0^y`...

eM k0 k0n` dk thA^y'chi. nU*a~...mAi~ mAi~...

+)o^i tAy a^y' ngAy` na0` vA^n~ a^m' sa0 h giA' lAnh.

+)o^i mA(t' a^Y' h0^m na0` k0n` nhYn` thA^t' kA? thA^n thu*0*ng trIu` mE^n' sa0 h nhA(m' lAi.

b0*` m0^y a^y' m0*y' h0^m wA th0^Y k0n` dAng mIm? cu*0*i` sa0 nAY fAi nhAt.

tAi. sa0!!! tAi. sa0!!!

m0*y' 21t sa0 chi.k0 giU*~ dc mYnk`

sa0 chi. dE^? m0i. nGuoi` kh0c' thu*0*ng chi.

sa0 chi. dE^? m0y. nG s0^ng' thiE^u' achi.

chi. c0' nhYn` thA^y' k0

mE. x0t' xA nghEn. ngA0` tr0ng tiE^ng' nA^c'

nGuoi` iE^U chi. dAu d0*n' mA(t' d0? h0e

pAn. pE` chi....tA^t' kA? dE^u` nHo*' thu*0*ng chi....

sa0 chi. dY s0*m' tHe^'chi. 0*y

sa0 chi. aC' tHe^' chi. 0*y

chi. hU*a' vS eM nHu* the' na0`...chi. n0y' vS eM nHu* the' na0`...

tAi. sa0 m0y. tHu*' lAi. nHu* thE'

tAi. sa0 hP dE^n' vS eM lAi. quA' m0ng mAnh

TAi. sa0 nhung ~ nG iE^u thu*0*ng dE^n' voi eM nhung r0^y` lAi. v0^i. vAng` quAy lU*ng dY nHu* the'?

Chy. ak`! ngay ca? ngu0i` ma` em iu nua~, tu. nhien lAi. Lanh Lung` the^', chan. cuoc g0j...ko..ntin, ko nc đc...

hP cUa? eM cHy? c0' vA^y. th0^y ak

nE^u' bYk trc' tEk' tHy` tHa` lUk trc' eM chA(ng? cA^n` j`

tHa` lUk trk' cHy? nA` mYk` eM voi eM tHy` bay jo` sE~ k0 phAi? dAu nHu* tEk' nAy`

cHo dU` tiE^p' tUc. dAu thu*0*ng...tiE^p' tUc. tiE^c' nu0^i' tHy` hiE^n. thU*c. vA^n~ vA^y. k0 thAy d0^i? dc rY`...

chi. dY r0^y`

bYnk` yE^n chi. nHe'

eM bYk mYk` sE~ fAi? chA^p' nhA^n. mA^t' chi. mAi~ mAi~ du` kAm? giAc' d0' lAm` eM rA^t' rA^t' dAu.

tEk' nA` tU*` nAy eM dA~ mA^t' dY 1nG chi. g4i'

tEk' nA` tU*` nAy ngAn` tHu vYnk~ biE^t. fAi? k0 chi.

eM chA^p' nhA^n. dE^? chi. rA dY nUk k0 c0' nghIa~ nA` chA^p' nhA^n. ch0^n sa^U hYnk` aNh? chi. va0` tr0ng qua' khU*' dA^U nHe'.

chi. tHy` vA^n~ sE~ nA` chi., vA^n~ sE~ nA` nGuoi`Chi. gAi' iE^U qUy' cUa? eM

k0 c0' rY` thAy d0^y? dk diE^u` d0' chi. hiE^u? k0...

eM sE~ giU*~ lAI. Đôi tât' ma` chi. mua cho eM

eM chua kip dung`

eM sE~ giU*~ lAI nhung~ Do^ va^t. cua? chi.

ch0 eM giu~ lai. chi. nHe'

+)e^? 1 lUk na0` d0' nHo*' chi.

eM lAi. dc tYm` thA^y'chi. tr0ng kY? vA^t. d0'......

cha0` Chi. lA^n` ku0^i' kUng` vA` mAi~ mAi~......

tu*0*ng? nH0*' : Chi. CuA? eM :

Nguyễn Thị Tâm / 1985-2006

cHo dU` Chi. k0 k0n` nU*a~ nUk eM sE~ ngHE l0*y` Chi....s0^ng' t0^t' vA` lu0^n nHo*' dE^n' Chi......

Nu*0*c' mA(t' dA~ r0*y r0^y` cung~ sE~ cAn. kh0^ tr0ng dAy' long`

kY' u*c' dA~ gHy r0^y` cung~ sE~ nhAt. phAi thE0 thAng' nAm dA^n` tr0^y.

vY` Chi. sE~ k0 vE^` jo` day eM phAi? s0^ng' cuoc. Song' k0 c0' Chi. kE^` pE^n...ch0 dE^n' kHy wE^n dk aNH.....

Nhu*ng chac' em se~ h0k Ba0 jo*` que^n Dc chi.....Chi. a`...!!!
avatar
Member
Tổng số bài gửi : 15
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Đến từ : Trường THPT Ngô Gia Tự- Từ Sơn- Bắc Ninh
Ngày tham gia : 26/07/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 15/02/09, 10:16 pm
2 năm trôi qua, giờ đây em đã trưởng thành, nhưng những hình ảnh về chị vẫn in sâu trong trái tim em, Giờ đây, em chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại Học, em đã- đang và sẽ cố gắng sống tốt và làm những việc mà chị chưa kịp làm....
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 19/02/09, 10:31 pm
nhìn cái kiểu viết kia là đã không muốn đọc roài

_________________

avatar
Member
Tổng số bài gửi : 24
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Ngày tham gia : 14/01/2009
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 21/02/09, 09:10 am
Hờ hờ mất công viết thế kia thì thà viết tiếng việt có dấu thì nhanh hơn.
avatar
Nooby
Tổng số bài gửi : 74
Điểm kinh nghiệm : 11
Điểm thưởng : 0
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 16/06/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 21/02/09, 08:00 pm
Các chú(Julius and Master)c hẳng có con mắt nghệ thuật gì cả?
Thế mà cũng ko biết đọc!Bọn này kém thế,đúng ko NhưKiênA7?
avatar
Nooby
Tổng số bài gửi : 74
Điểm kinh nghiệm : 11
Điểm thưởng : 0
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 16/06/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 21/02/09, 08:02 pm
Đính chính thêm:mất cả tiếng đồng hồ để đọc,mất toi 2 ngàn của tui....
avatar
Nooby
Tổng số bài gửi : 74
Điểm kinh nghiệm : 11
Điểm thưởng : 0
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 16/06/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 21/02/09, 08:07 pm
NhưKiênA7 ah.Nếu là thật thì tớ thật lòng chia sẻ vơi bạn!
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 02/03/09, 06:13 pm
Ủa như kiên 91 ah ? Thế mà mình cứ tưởng 90 chứ ! Mà câu chuyện của bạn chắc cảm động lắm. Để lúc nào rảnh mình đọc, mình ko thick kiểu chữ kia lắm ...có lẽ nghệ thuật cùn hihi.
avatar
Nooby
Tổng số bài gửi : 40
Điểm kinh nghiệm : 1
Điểm thưởng : 0
Đến từ : tamgiang yenphong
Ngày tham gia : 22/12/2007
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 08/03/09, 07:39 am
cau chuyen rat hay rat cam dong crying
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 14/05/09, 08:29 pm
Nu*0*c' mA(t' dA~ r0*y r0^y` cung~ sE~ cAn. kh0^ tr0ng dAy' long` (tịm)

kY' u*c' dA~ gHy r0^y` cung~ sE~ nhAt. phAi thE0 thAng' nAm dA^n` tr0^y.

Bạn ơi, bài kia mình cũng thik lắm. Hồi trc mình cũng hay hát bài đó. Buồn mà! Đọc xong câu truyện của bạn. Mình cũng hiểu phần nào cảm giác của bạn lúc đó.Mình đã hỉu dc bạn iu chị gái bạn đến nhường nào! Một ng` thân ra đi, điều đó thật bùn và khó chấp nhận đúng ko? Mình cũng từng trải qua thời gian đó rùi mà. Mình hỉu!
Chúc thành công trong học tập và cuộc sống!
avatar
Member
Tổng số bài gửi : 23
Điểm kinh nghiệm : 34
Điểm thưởng : 6
Đến từ : a3k43
Ngày tham gia : 08/06/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

on 16/05/09, 06:52 pm
không có nỗi đau lớn bằng nỗi đau chứng kiến người thân của mình ra đi...người ở lại cố gắng sống thật tốt để không thấy có lỗi với người đã mất.cố thi đỗ đại học nhá chú em(dù j thì anh cũng hơn chú 1 tuổi nên gọi thế k có j mạo phạm cả)
Sponsored content

Icon Re: Nhớ lại 1 người đã ra đi mãi mãi

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết