Share
Go down
Professional
Tổng số bài gửi : 341
Điểm kinh nghiệm : 478
Điểm thưởng : 38
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 07/01/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Khôi Phục Lại Regedit (Registry) Và Ctrl+Alt+Del (Task Manager) Bị Disable

on 02/07/09, 01:59 pm
Cái nầy phần lớn là do Virus gây nên. Tốt nhất các cậu hãy diệt sạch Virus trong máy tính đi... Rùi dùng cái này nè... Hê hê. Có gì cứ hỏi Donna chịu trách nhiệm. big grin

Cách 1:
Khôi Phục Regedit (Registry):

- Mở Notepad soạn nội dung bên dưới và lưu dưới dạng: *.vbs (Ví dụ: khoiphucreg.vbs)
- Open file vừa được tạo thành. Chọn Yes/OK. Thế là xong.

Ấn Spoiler để hiển thị nội dung.
Spoiler:
Code:
'Enable/Disable Registry Editing tools
'©️ Doug Knox - rev 12/06/99

Option Explicit

'Declare variables
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

Set WSHShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated.  Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number

if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
   WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If

'If the key is present, or was created, it is toggled
'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below

If n = 0 Then
   n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
   n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If

Khôi Phục Task Manager
Cũng làm tương tự như trên, nhưng thay nội dung bằng bên dưới và lưu file dạng *.reg
OK Men. Hí hí.

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

Cách 2:
Tải các file bên dưới và chỉ việc Click Open. Chọn Yes/OK.
Khôi Phục Regedit - Registry: http://ifile.it/64dy7wk (khoi_phuc_reg_a3k43.net.vbs)
Khôi Phục Ctrl Alt Del - Task Manager: http://ifile.it/64dy7wk (khoi_phuc_task_a3k43.net.reg)

Thông tin này đươc phát hành bưởi A3K43.Net. Biên soạn: Donna.

_________________
Missing you... rose

avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: Khôi Phục Lại Regedit (Registry) Và Ctrl+Alt+Del (Task Manager) Bị Disable

on 09/07/09, 02:30 pm
chọn cách 2 cho dễ big grin

_________________

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết